مناسبت ها

 

August 2019

22/08/2019

}

1:00 pm – 3:00 pm

مکان مرکز آموزشی آنابیلیم

موضوع سمینار: ADHD
توسط دکتر امین حسینی

جزئیات کارگاه / کنفرانس

جزئیات کارگاه / کنفرانس در اینجا نشان داده می شود.

 
}

موضوع کارگاه / کنفرانس
توسط دکتر امین حسینی

 
جزئیات کارگاه / کنفرانس

جزئیات کارگاه / کنفرانس در اینجا نشان داده می شود.

 
}

موضوع کارگاه / کنفرانس
توسط دکتر امین حسینی

 
جزئیات کارگاه / کنفرانس

جزئیات کارگاه / کنفرانس در اینجا نشان داده می شود.

 

در تماس باشید

 

شماره تماس

908505150606+

+902129849899

ایمیل

Amin@acikmavi.org

Psychoanalyst1983@gmail.com

 

آدرس

Europea Headquarter: UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya – Şişli / İSTANBUL

Asia Headquarter: İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İSTANBUL