Geleneksel ‘’tebeşirle yazma ve konuşma’’ yöntemi, günümüz okullarında kullanılabilecek daha çağdaş ve devrimci öğretim yöntemlerine kıyasla daha az sonuç veriyor. Yeni yöntemlerle öğrenci etkileşimi teşvik ediliyor, otorite sınırları parçalanıyor ve öğrenci çalışmaktan zevk almaya odaklanıyor. Bu etkiyi yaratan yedi öğrenme yönteminden üçünü bu yazımda, diğer dördünü ise gelecek yazımda ele alacağım.

Yeni öğrenme yöntemlerinden ilki aralıklı öğrenme yöntemidir ve öğretmenler bu yöntemi uyguladıklarında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmışlardır. Aralıklı öğrenme, yoğunlaştırılmış öğrenme içeriğinin öğrenciler tarafından fiziksel aktiviteler gibi aktiviteler sırasında iki 10 dakikalık ara ile üç kez tekrarlandığı bir öğrenme yöntemidir. Bu yöntemle klasik ders uygulamaları bir arada çalışabilir.

Aralıklı öğrenme, öğrencileri etkinlikler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmaya teşvik etmektedir. Örneğin; 10 dakika PowerPoint sunumu ile sinir sistemi hakkında bilgi vermek ve ardından 15 dakika basketbol oynatmak, daha iyi notlar almak için iyi bir yol olacaktır.

Ortaya çıkan sonuçlar ve Monkseaton Lisesi’ndeki yöntemin yaratıcıları, İngiltere’nin Tyne ve Wear bölgesinde bunun işe yaradığını aktarıyorlar. Geleneksel yöntemlerden istifade etmekle birlikte dört saatlik uygulamada klasik eğitimden daha etkili olduğunu iddia ediyorlar.

Anahtar, beyin hücrelerindedir. Beyin hücreleri, bilgiyi hatırlamak için ihtiyaç duyulan bağlantıların oluşumuna yardımcı olur. Bununla birlikte öğrencilerin rahatlamasına izin vermenin birçok faydası vardır. Müfredat kapsamını bu kadar küçük bölümlere sıkıştırdığınızda öğrencilerin endişelenmek için vakti kalmaz. Başka bir etkinlik oturumuna geçmeden önce öğrencilerin tam odaklanması sağlanmış olur.

  1. ESNEK CUMALAR YÖNTEMİ

Her öğrenci farklı olduğu için konvansiyonel ders blokları bazen işe yaramaz ve öğrencilerin sorunlu olduğu konuları olabilir. ‘’Esnek Cumalar’’ yaklaşımı, bir konunun derinlemesine yalnızca bir oturumda ele alınmasıdır. Uygulama şöyle gerçekleşir: İlk dört gün verilen eğitimde anlaşılmayan konular öğretmen tarafından not alınır. Cuma günü ise öğrenciler sorunlu oldukları konulara göre tercihte bulunup gün boyu o konular üzerine oturumlara katılırlar.

Bu yöntemde derse giren bir öğretmen, her bir öğrencinin zorlandığı derslerde şahsen çalışmasına ve öğrenmesine yardımcı olmaktadır. Biri tekrarlarsa, biri öğrenir. Öğrenciler için öğrenme artık daha kolaydır. Çünkü okuldayken bir şey üzerine odaklanabileceklerdir. Bu sayede öğrenciler eve ödev götürmekten kurtulacak, sadece bir konu ile saatlerce boğuşmayacaklardır. Bu yöntem öğretmenlerin de çok hoşuna gitmektedir. Ders planlarına uymanın yanında daha kişisel bir dokunuşla onları tekrar gözden geçirecek zaman bulabilmektedirler. Esnek Cuma dersleri ile öğrencilerle daha fazla etkileşime giren öğretmenler, onların zorlu kavramları kavrayabilmesine yardımcı olan odaklanılmış çalışma zamanını genel başarıyı arttırmak için kullanmaktadır.

Bir önceki Esnek Cuma’da pekişen konulardan sonra öğretmenler, öğrencileriyle yeni konularda daha hızlı yol alabilirler. Bu yöntem öğrencilerin bütün hafta boyunca matematik veya İngilizce gibi ders konularını daha hızlı ve daha kısa sürede öğrenmesine yardımcı olacaktır.

Esnek Cuma’nın bir diğer faydası da kayıp zamanı en aza indirmesidir. Öğretmen ve öğrencilerin her zaman ders öncesi yeterince hazırlık yapamadıkları bir gerçektir. Ancak Esnek Cuma dersleri ile bir sonraki derslere de kısmen hazırlık yapılmış olur. Böylece kayıp zaman en aza indirilmiş, dersler daha verimli hale getirilmiş olur.

  1. İLİŞKİLENDİRME YÖNTEMİ

Yeni bir yöntem de ‘’ilişkilendirme’’dir. Öğrenciler gerçek dünyayla etkileşime girmeye, farklı yaşam alanlarında (yalnızca staj değil, aynı zamanda ekonomik, ticari, sosyal alanlar vb.) olan her şeyi analiz etmeye çağırılmaktadır. İşletme alanındaki araştırmalar, Dudley’deki Leasowes Community College’de gerçekleştirilmiştir.

Geleneksel öğretim yöntemleri yerine öğrenciler, öğrendiklerinin gerçek dünyaya nasıl uygulandığına şahit oldukları yerel işletmeleri ziyaret ettiler. Bu uygulama için birkaç gün ayrıldı. Tüm öğrencilerin katılım için iş kıyafeti giymeleri zorunluydu. Fikir, öğrencilerin meşgul olmasını sağlamak ve öğrenme süreçlerini gerçek dünyayla ilişkilendirmekti. Öğretmenler öğrettikleri şeyleri gerçek dünyaya bağlarlarsa, sonrasında beyin hücreleri teorik ve uygulama bilgilerini birbirine bağlayıp bunları ilişkilendirecekti. Bu da kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktı.

Araştırmanın sonuçları inanılmazdı. Çünkü bu yeni yöntem uygulanmadan önce, 10. Ve 11. Sınıf öğrencilerinin yalnızca yüzde 40’ı A ve C notları almıştı. Yeni öğretim yöntemi uygulandıktan sonra 10 ve 11.sınıflarda A ve C notlarını alan öğrencilerin oranı yüzde 91’ kadar çıktı.

Yeni öğretim yöntemleri, eğitim kalitesini artırmayı ve öğrencileri eğitim sürecine dahil etmeyi amaçlamaktadır. Yenilikler, ilerleme ve gelişme demektir.

“Esnek Cuma’nın bir diğer faydası da kayıp zamanı en aza indirmesidir. Öğretmen ve öğrencilerin her zaman ders öncesi yeterince hazırlık yapamadıkları bir gerçektir. Ancak Esnek Cuma dersleri ile bir sonraki derslere de kısmen hazırlık yapılmış, böylece kayıp zaman en aza indirilmiş, dersler daha verimli hale getirilmiş olur.

Yazan: Psikoanalist Dr. Amin Hosseini